Avgift besiktning.

Avgift för besiktning och dokumentation av väg före byggnation är för närvarande beslutad till 1500:- 
Besiktning vid större byggnation ingår i slitageavgiften.