Årsmöte 2017

Vägföreningen planerar att hålla sitt ordinarie Årsmöte tisdagen den 14 mars med start kl. 19 i Medborgarhuset Ledet.
Motioner som skall behandlas på mötet skall vara Styrelsen tillhanda senast 28 februari 2017.
Kontakta Ordföranden Hans Hellman om du har något som önskas bli behandlat.
Sedvanliga dokument och handlingar samt Dagordning för mötet kommer att presenteras senare.

Styrelsen hälsar alla medlemmar och berörda välkomna.