Årsmöte 2018

Vägföreningen har hållit sitt Årsmöte enligt plan tisdagen den 20 mars 2018.
Protokoll samt bilagor finns redovisade nedan.

Kallelse till Årsmöte:
Vägföreningen planerar att hålla sitt ordinarie Årsmöte tisdagen den 20 mars med start kl. 19 i Medborgarhuset Alafors.

På dagordningen utöver sedvanliga Årmötesärenden informerar vi om Kommunens övertagande av delar av föreningens vägnät.

Motioner som skall behandlas på mötet skall vara Styrelsen tillhanda senast 2 mars 2018.

Kontakta Ordföranden Hans Hellman om du har något som önskas bli behandlat.

Årsmöteshandlingar såsom Dagordning samt sedvanliga dokument och handlingar för mötet finns tillgängliga på Hemsidan nedan och senare också på Tempo i Nol 14 dagar innan Årsmötet.

Styrelsen hälsar alla medlemmar och berörda välkomna !