Årsmöte 2022 den 22/3 !

Vägföreningen planerar att hålla ordinarie Årsmöte för 2022 tisdagen den 22 mars kl.18.                  Vi ses i Medborgarhuset Ledet, om restriktionerna för Covid-19 medger detta.

Motioner som skall behandlas på mötet skall vara Styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan mötet men vi tar gärna emot sådana redan nu.
Kontakta Ordföranden, Hans Hellman, om du har något som önskas bli behandlat.

Vi återkommer med formell inbjudan och Kallelse till Årsmötet samt bilagor och sedvanliga dokument med Dagordning och övriga möteshandlingar senare på Hemsidan så snart dessa är upprättade.

Styrelsen hälsar alla medlemmar och berörda Välkomna !