Årsmöte 2022 tisdagen den 22/3.

Vägföreningen planerar att hålla ordinarie Årsmöte för 2022 tisdagen den 22 mars kl.18.                 Vi ses i Medborgarhuset Ledet Alafors.

Motioner som skall behandlas på mötet skall vara Styrelsen tillhanda senast 15 mars, men vi tar gärna emot sådana redan nu.
Kontakta Ordföranden, Hans Hellman, om du har något som önskas bli behandlat.

Inbjudan och Kallelse till Årsmötet samt bilagor med sedvanliga dokument såsom Dagordning och övriga möteshandlingar finns på Hemsidan genom att klicka på "Årmöteshandlingar 2022".

Styrelsen hälsar alla medlemmar
och berörda Välkomna !