Årsmötet 2021.

Styrelsen ser inga möjligheter att hålla Årsmötet för 2021 på ordinarie tid och plats i mitten på mars.
I avvaktan på att vaccinationen mot Covid-19 skall komma igång på bred front, senareläggs Årsmötet till tidigast någon gång under juni månad.
Styrelsen ser inte behov av att förändra medlemsavgiften för 2021 utan avser att fakturera medlemmarna under mars med oförändrad avgift på 1800 Sek.
Befintliga styrelsemedlemmar kommer att fortsätta sina uppdrag tills Årsmötet hålls då val av eventuella ersättare görs på sedvanligt sätt.

Om någon medlem har brådskande frågor som måste hanteras innan Årsmötet hålls, kontakta ordförande eller någon i Styrelsen för bedömning hur vi går vidare med detta.