Årsmötet 2022

Nu har vi haft vårt Årsmöte (tisdagen 22/3). Tyvärr blev inte mötet så välbesökt som vi önskat men de ärenden
och punkter som var på agendan behandlades planenligt. Protokoll kommer att publiceras så snart detta är justerat och godkänt.
Styrelsen ser fram emot en givande och intressant säsong under 2022.

Styrelsen