ÅRSMÖTET INSTÄLLT ! ! !


Det planerade Årsmötet Tisdagen den 24/3, 2020 kl. 19 ställs in tills vidare.
Ny tidpunkt kommer att meddelas senare.

Med anledning av rådande situation med Coronavirus, har styrelsen för Nol-Alafors Vägförening beslutat att vi senarelägger Årsmötet tills vi får en mer normal situation av hälsoläget.

Detta gör vi för att bidra till en minskad risk för smittspridning.

Vi hoppas alla medlemmar har förståelse för denna åtgärd och ber er besöka vår Hemsida för vidare information.


                        Styrelsen