Återställningsarbete efter Fibernedgrävning

Återställningsarbete efter "Fibernedläggning" är uppstartat och genomförs nu inom vårt vägområde via Kommunens entreprenör NCC.
Vi hoppas på ert överseende, när man är på er gata och arbetar, och vädjar om er hjälp att undvika att parkera på gatan när arbete pågår. Detta för att arbetet skall gå så snabbt och smidigt som möjligt.

Har ni några frågor angående detta arbete, kontakta Netel via e-post eller telefon.
E-post: kund@netel.se
Tel: 0733-85 86 69