Övergångsställe Nya Alingsåsvägen - Gamla Alingsåsvägen

Trafikverket har nu påbörjat arbeten i Alafors vid östra korsningen Alingsåsvägen - Nya Alingsåsvägen för att förbättra säkerheten för de oskyddade trafikanterna. En mindre refug kommer att byggas och gång-/cykelvägen kommer att förlängas en bit.