Arbete med Fibernät

Nu är det dags för arbete med Fibernät del 2 i området Nol och Alafors.
Arbetet startade i slutet på november och beräknas vara genomfört till mitten på december 2017.
Schakter i trädgårdar är i stort sett klart.
IP-Only och Netel hoppas på ert överseende när man är på din gata och arbetar och vädjar om er hjälp att undvika att parkera på gatan när arbete pågår. Detta för att arbetet skall gå så snabbt som möjligt.

Har ni några frågor angående detta arbete, kontakta Netel via e-post eller telefon.
E-post: kund@netel.se
Tel: 0733-85 86 69