Barmarksunderhåll kommer att påbörjas

Omfattande reparationer av våra vägar kommer att starta så snart som möjligt. Entreprenör är NCC. Respektera de avstängningar som kan behövas då vi reparerar. Byte av vägtrummor och dikesrensning kommer att ske på ett flertal vägar.