Brandsbovägen

Asfaltering startar så snart som möjligt av NCC Roads. Asfaltering har tyvärr dröjt på grund av mycket omfattande underjordiska arbeten.