Brobacken

Montering av vägräcken, dikning samt asfaltering har startat. Entreprenör är NCC Roads.