Bryggarebacken 6

Genom beslut av lantmäteriet, tillhör Brandsbo 1:163 inte längre Nol-Alafors Vägförening utan är privat mark