Byte av vägbelysningar

Ale Kommun har påbörjat ett omfattande arbete med att "byta ut" vägbelysningar inom Kommunen.
Detta innebär att flera belysningsstolpar som är placerade på vägar som Vägföreningen ansvarar för också kommer att ingå i arbetet.
Vissa belysningar kan därför vara släckta på mornarna och eftermiddagarna.
Vi hoppas att ni som påverkas av arbetena har förståelse för att det ibland kan vara svårare att komma fram och ber er ta det försiktigt när ni kör förbi arbetsplatserna.