Enskilda vägar blir kommunala ?

Just nu pågår ett arbete inom kommunen för att förändra väghållaransvaret. Detta är en lång process som kan ta upp till 10 år beroende på hur det hanteras. Styrelsen för vägföreningen är positiv till att så sker och att en dialog finns mellan vägföreningen och Ale kommun. Mer information finns på Ale kommuns hemsida. Styrelsen kommer att informera efterhand som övertagandet fortskrider. Styrelsens mål är naturligtvis att Ale kommun tar över väghållaransvaret inom hela vårt område, och att inte några nya vägföreningar startas inom detta.