Fiberkabel

Nedgrävning och framdragning samt installation av "Fiberkabel" har nu genomförts av IP Only till de fastighetsägare som beställt detta.
Återställningsarbeten i gator kommer Ale Kommun att svara för men som vi förstår är både längden och omfattningen av detta arbete stor och drar ut i tiden under hösten.
Styrelsen undersöker nu hur tidplanen för detta arbete ser ut och återkommer så fort vi vet mer.
Akuta problem kan meddelas via vår länk under rubriken FELANMÄLAN.