Fri sikt på vägarna

Framkomligheten på vissa av på våra vägar är inte vad den skall vara. Som fastighetsägare är du skyldig att åtgärda så att det blir fri sikt och att den fria höjden är minst 4,6 meter över vägbanan.