God Jul & Gott Nytt År

Styrelsen för Nol-Alafors Vägförening önskar alla sina medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År.

På grund av det omfattande återställningsarbetet efter "Fibernedgrävning" har mycket av det inplanerade jobbet med förbättringar av våra vägar under innevarande säsong senarelagts. Vi hoppas att en del av detta jobb dock kommer att genomföras under året eller senast under kommande vår.