Granvägen

Asfaltering pågår för full och är klart denna vecka.