Hämta grus för halkbekämpning

Från och med 4 november kan du hämta grus för halkbekämpning i Brandsbo (Nol) vid Kommunens Anläggning.
Det är endast tillåtet att hämta gruset i mindre kärl, ej på släpkärror.