Halt ute glatt inne

Trots plogning och sandning kan det vara fläckvis halka. Ta det lugn.