Information Ledetvägen

Ledetvägen har kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att Nol-Alafors Vägförening inte sköter vägen eller brunnar. För att ni skall få snabbt resultat på er synpunkter så är det bästa att ni vänder er till kommunens driftledare.