Källvägen

Asfaltering utföres av NCC Roads och är färdigställd.