Mera snö än regn

Snön och halkan kan bita sig kvar. Sänk farten, en olycka händer så lätt.