Mossens väg färdig

Grusning och hyvling av vägen är nu avslutad.