Oljobergsvägen-Ekorrstigen

Sikten är inte alltid bra i alla korsningar. Ett bra sätt att minska risken för olyckor är att sänka farten. Hastigheten är alldeles för hög. Det är inte ok att köra så fort att mäniskor riskerar att skadas.