Pågående vägarbeten

Som de flesta redan konstaterat, pågår ett omfattande arbete med att dels återställa genom asfalteringsjobb efter "fibernedgrävning" men också jobb efter att Kommunen restaurerat belysningsdelen på våra vägar.

Efter utbyte av belysningsstolpar och på flera håll även kabelbyten, håller Kommunen på med att återställa gator och mark där gräv- och schaktarbeten tidigare gjorts.

NCC har i början på juni även påbörjat de jobb som Vägföreningen beställt efter att vi besiktigat vägnätet.
De mest omfattande jobben är beläggning av Parkvägen, del av Bryggareliden samt del av Skyttelvägen.
Dessa jobb planeras vara utförda till slutet av juni.

Vi ber berörda fastighetsägare och medlemmar om överseende med de olägenheter detta medför.