Nol-Alafors Vägförening har hållit sitt ordinarie Årsmöte måndagen den 18 mars 2019. Bifogat finns protokoll och sedvanliga årsmöteshandlingar. Om du har några frågor angående innehållet, kontakta ordförande Hans Hellman.

Vägföreningen planerar att hålla sitt ordinarie Årsmöte 2019 måndagen den 18 mars med start kl.19 i Medborgarhuset Ledet.
Motioner som skall behandlas på mötet skall vara Styrelsen tillhanda senast fredag 8 mars 2019.
Kontakta Ordföranden Hans Hellman om du har något som önskas bli behandlat.
Sedvanliga dokument och handlingar samt Dagordning för mötet presenteras nedan:

Styrelsen hälsar alla medlemmar och berörda välkomna.

Just nu pågår ett arbete inom kommunen för att förändra väghållaransvaret. Detta är en lång process som kan ta upp till 10 år beroende på hur det hanteras. Styrelsen för vägföreningen är positiv till att så sker och att en dialog finns mellan vägföreningen och Ale kommun. Mer information finns på Ale kommuns hemsida. Styrelsen kommer att informera efterhand som övertagandet fortskrider. Styrelsens mål är naturligtvis att Ale kommun tar över väghållaransvaret inom hela vårt område, och att inte några nya vägföreningar startas inom detta.