Rädda liv-Klipp ner dina träd och buskar

Det är fastighetsägare som är skyldig att ta ner samt bekosta åtgärder för att få fri sikt och fri höjd. Träd och häckar som växer utanför tomtgränsen skymmer sikten i korsningar eller begränsar framkomligheten på gång- och cykelvägar. Varje år skadas och dödas människor i onödan för att sikten är skymd. Du är skyldig enligt Plan- och bygglagen att sköta din tomt så att olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och att risken för olycksfall begränsas.