Reparationer av vägar

Reparation av våra vägar har startat vilket innebär dikning, asfaltering, justering av brunnar mm. Ett stort antal vägar är berörda vilket gör att det är ganska tidskrävande. Vår entreprenör är NCC, deras anvisningar måste respekteras för vår trafiksäkerhet.