Sandupptagning & Vårstädning

Sandupptagning efter vinters isgrusning har påbörjats och genomförs i hela Kommunen under april månad.
Om du har möjlighet, så underlätta för "sopfordonet" när det befinner sig i ditt område genom att inte parkera där sandupptagning skall ske.

I samband med vårens trädgårdsbestyr, vill vi uppmana berörda fastighetsägare att se till häckar och träd vid gator och infarter så att vi följer Kommunens bestämmelser avseende fri sikt som bland annat syftar till bättre trafiksäkerhet och minskad risk för olyckor.
Tänk på att buskar och häckar växer vidare under säsongen och därmed hamnar utanför de angivna ramarna (måtten).
Se vidare under Hemsidans rubrik FASTIGHETSÄGARE > FRI SIKT > FASTIGHETSUTFART.