Schaktarbeten på och vid våra vägar

När det gäller schaktarbeten på våra vägar, hänvisar vi till gällande regelverk inom Ale Kommun.
Dessa bestämmelser kan man ta del av genom att länka in på Kommunens Hemsida.
Se där länk till Handbok "Arbete på Väg".