Schaktning för fiberkabel

I början av oktober skulle arbetet för fiberanslutning i Nol varit påbörjat. Men då IP- Only inte lämnar en tidplan och att avtal om framtida underhåll och garantier inte är undertecknat av företrädare för IP-Only så kommer arbetet att försenas.