Snön är på väg ?

Vinterväghållningen har startat. Det är samma entreprenörer som tidigare. Du som fastighetsägare behöver tänka på att maskinernas storlek är betydligt större än förr. Parkerar du på gatan så kan plogning på din väg utebli då det inte är ovanligt att plogning utförs på natten. Entreprenörererna har ingen möjlighet att invänta att du flyttar bilen, Tänk på att din sopbehållare skall placeras innanför din tomtgräns. Det är du som har ansvaret att ta bort snövallar som blir framför din infart.