Sopning av gator.

Sopning för upptagning av sand och isgrus har påbörjats på våra vägar och gator. Vägar vid skolor samt gång-och cykelbanor prioriteras. Vi vädjar till medtrafikanter att ta hänsyn och hjälpa till för att underlätta arbetet.
Arbetet kommer att ta flera veckor innan hela vägområdet är behandlat.

Styrelsen