Trafiksituationen längs Folketshusvägen och Kärrvägen samt Mossvägen.

Det råder stundtals svåra trafiksituationer längs Folketshusvägen och dess bivägar. Anledningen är givetvis till stor del all byggtrafik som uppstår då ett begränsat område bebyggs och ändras så som nu sker i centrala Nol.
Det byggs inte bara fastigheter utan cykel- & gångvägar uppförs nu för att längre fram kunna bidraga till bättre infrastruktur för de boende i området.
Ni som berörs, ha överseende med de problem som råder nu - arbetena och förändringarna är till för att det skall bli bättre i framtiden.