Underhållsarbete på våra vägar

NCC har nu påbörjat de underhållsarbeten som är planlagda för våra vägar inom ramen för nuvarande periods budget. Jobben är främst inriktade på lagningsarbeten och iordningställande av ytskikt, kantstenar och styrningar för vattenflöde för dränering till brunnar.

Den "Gamla Stenvalvsbron" längs Gamla Alingsåsvägen visar tecken på belastningspåfrestningar som troligen är åldersrelaterade.
En "avsmalning" av trafikbanan på själva stenvalvsbron kommer att upprättas så att belastningen på ytterdelen av vägbanan minskas.