Underhållsarbeten på våra vägar

NCC har nu påbörjat de underhållsarbeten som planeras på våra vägar under innevarande säsong 2018.
Vi ber berörda att ha överseende med de olägenheter som kan uppstå när arbetsfordon och personal utför arbetet i ert område.
Var behjälplig med att inte parkera fordon så att det hindrar genomförandet.