Vägbesiktning har utförts

Barmarksunderhåll kommer att starta så snart som möjligt med bland annat dikning, asfaltering mm. Omfattande arbeten kommer att genomföras på Smedjebacken.