Vårstädning i trädgårdar

I samband med vårens trädgårdsbestyr vill vi uppmana fastighetsägare att se till växtligheten vid infarter och gator så att de följer Kommunens bestämmelser.
Tänk på att häckar och träd växer sig vidare under säsongen och därmed kanske hamnar utanför de angivna ramarna.
Se bestämmelserna under Hemsidans rubrik FASTIGHETSÄGARE , -Fastighetsutfart resp. Fri sikt.