Vad händer  2015?

Ale kommun tar över huvudmannaskapet för Ledetvägen. Vägföreningen är endast berörd i begränsad omfattning. Vägföreningen sköter gångbanan från Nya Alingsåsvägen förbi fotbollsplanen. I övrigt är det Ale Kommun som sköter gångbanor utmed Ledetvägen.