Vinterväghållning

Som fastighetsägare har du ansvar för renhållning, snöröjning och halkbekämpning på gångytan i anslutning till fastigheten. Snö och is som faller från tak ner på gångytan måste fastighetsägaren ta bort. Skotta ner snö och is från taket för att undvika olyckor.
Tänk också på att försöka hålla området kring brevlådan och fram till soptunnan snö- och isfritt samt sandat så att brevbärare, tidningsbud och renhållningsarbetare kan komma fram.

Du kan utan kostnad hämta mindre mängd (några hinkar) grus för halkbekämpning vid Brandsbo underhållsdepå i Nol samt vid sanddepån i Alafors intill "gamla Kioskområdet".