För tung för våra vägar.

Vid transporter till fastigheter skall i förekommande fall alltid viktsedlar medföras och uppvisas vid anfordran. 
Kör inte med överlast på vägföreningens vägar.