Besiktiga för din egen skull!

Vägföreningen utför, när detta bedöms skäligt, efter anmälan från fastighetsägaren. 
Vid större byggnationer genomförs alltid en besiktning. 
En besiktning och dokumentation av aktuell vägsträcka före igångsättandet.