Gör ett klipp!

Längs gator och vägar måste trafikanter kunna ta sig fram utan att hindras av till exempel låga grenar och utstickande buskar.

Därför ska den fria höjden vara: 

  • minst 2,5 meter över gångbana
  • minst 3,2 meter över cykelbana
  • minst 4,6 meter över körbana|
Det är fastighetsägare som är skyldig att ta ner samt bekosta åtgärder för att få fri sikt och fri höjd.

Rädda liv!

Du ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken som att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar. 
Om växtligheten skymmer kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.
De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och att risken för olycksfall begränsas.

Plan o Bygglagen 8 kap 15 § . 
Varje år skadas och dödas människor i onödan för att sikten är skymd.

Klipp häcken!

Ligger ditt hus vid en gata har du ansvar att växterna inte överstiger 70 cm över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet. 
Detta gäller även om ditt hus ligger vid en gång- eller cykelväg.

Dina onödiga trafikfällor.

Vid en utfart har du ansvar att växtligheten inte överstiger 70 cm över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Plantera på din tomt!

Stora buskar och träd skall placeras minst 2 meter innanför din tomtgräns. 
Häck- och buskplantor skall placeras minst 60 cm innanför din tomtgräns.