Sandlådor.

I branta backar finns sandlådor utplacerade.
I dessa finns krossflis med inblandning av salt för att förebygga klumpbildning.
Krossflisen är till för att flisa vägföreningens vägar och gångbanor, inte fastighetsägarens egen fastighet, eller gångbanor hos andra samfälligheter.