Frakta inte med överlast!

Tänk på att du är ansvarig!
Fastighetsägaren är ansvarig gentemot vägföreningen för skador eller trafik med överlast även om de förorsakats av entreprenörer eller leverantörer vid transporter till och från fastigheten.
Detta ansvar är strikt, vilket innebär att det inte måste styrkas att vårdslöshet föreligger för att ersättning skall utgå.

För att skydda sig själv bör fastighetsägaren skriftligen avtala med sina entreprenörer eller leverantörer om att följa gällande viktsbegränsningar om inte särskild transportdispens erhållits. 
Vid transporter till fastigheten skall i förekommande fall alltid viktsedlar medföras och uppvisas vid anfordran.