Utförande.

En vägtrumma skall med tillräcklig säkerhet kunna leda förekommande vattenflöden genom vägen utan att det uppstår översvämning eller andra olägenheter. 
Vägtrummor kan bestå av betongrör, plåtrör eller plaströr.
Hur högt man behöver fylla över trumman beror på trumtyp.
Plåttrummor angrips av rost och har därför en mer begränsad livslängd än betong eller plasttrummor.
Plåt- och plasttrummor är mindre känsliga för tjälrörelser än betongtrummor.
Rör till dagvattenledningar för avvattning av ytvatten från ett vägområde skall var av erforderlig dimension, och nominella innerdiametern skall vara minst 200 mm.
Att använda rör av mindre dimensioner eller material som inte uppfyller kraven enligt
Anläggnings-AMA 10 är inte tillåtet.
Vägtrumma under fastighetsutfart anläggs och bekostas av fastighetsägaren.
Om du är osäker kontakta styrelsen för konsultation.